Déan teagmháil linn

 

Príomhshonraí teagmhála


An Phríomhoifig

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
43-49 Bóthar Mespil
Baile Átha Cliath 4

Teil: +353 1 6473000
Facs: +353 1 6473101
Ríomhphost: omc@dcya.gov.ie
Láithreán Gréasáin: www.dcya.gov.ie
 

 

Suíomh na Príomhoifige


 


Amharc ar léarscáil níos mó


 

Naisc Iompair Phoiblí


Áirítear leis na bealaí bus atá in aice láimhe:

Sráid Bhagóid - 25x, 39, 39a, 66x, 67x
Sráid Líosain - 11, 145, 41x, 46a, 7b, 7d
Líne Glas Luas: Tógann sé thart ar 10 nóiméad siúl go stad Luas, Charlemont.
Mearlíne Átha Cliath (DART): Tógann sé thart ar 15 nóiméad siúl go Stáisiún Traenach agus Mearlíne Átha Cliath, Dug na Canála Móire.
 

Sonraí Teagmhála Úsáideacha Eile


An Phreasoifig
Teil: +353 1 647-30153
Ríomhphost: media@dcya.gov.ie

Bliain Réamhscoile saor in aisce sa Scéim um Chúram agus Oideachas Luath-Óige (ECCE)
Teil: +353 1 6473000
R-phost: ecce@dcya.gov.iechildcare@dcya.gov.ie
 
An Clár Fóirdheontais um Chúram Leanaí sa Phobal (CCS)

Teil: +353 1 6473000 Ríomhphost: ccs@dcya.gov.ie

 

Oifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas 2005