Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Cearta sa bhreis faighte ag leanaí atá ag fágáil cúraim

500-600 leanbh i dteideal phleananna iarchúraim agus an saol aosach á thosú acu

“Acmhainní curtha ar fáil do dhaoine óga chun saoil neamhspleách a thosú”


Déardaoin, 31ú Lúnasa 2017

Ón lá amárach (Dé hAoine 1ú Meán Fómhair), beidh sé de cheart ag 500-600 leanbh plean iarchúraim a bheith acu agus cúram an stáit á fhágáil acu tar éis dóibh 18 mbliana d’aois a bhaint amach. Déanfar sin chun tacaíochtaí ar bith a d’fhéadfadh a bheith de dhíth acu as seo amach a aithint, dar leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr. Katherine Zappone.

Tá an tAire Zappone ag deimhniú go mbeidh oibleagáid reachtúil ann chun phlean iarchúraim a sholáthar agus aithneofar faoi phleananna iarchúraim tacaíochtaí a bheidh de dhíth ag leanaí agus an saol aosach á thosú acu.

Dúirt an tAire go bhfuil acmhainní, oibrí iarchúraim san áireamh, curtha i bhfeidhm chun cinntiú go dtarlóidh sin sula n-imeoidh leanbh ó chúram.

Agus í ag deimhniú go bhfuil an ceart nua seo ar tí tosú, dúirt an tAire Zappone:

“Tuigim go bhféadfadh sé a bheith dúshlánach do dhaoine óga, an t-athrú sin go saol neamhpleách na ndaoine fásta.
Tá sé sin fíor go háirithe i gcás leanaí agus daoine óga i gcúram. Tá sé riachtanach go dtosaítear pleanáil mar gheall ar an tsaol neamhspleách nua a bheidh ag duine óg blianta roimh chúram a fhágáil agus go leanfaidh sé mar chuid den phróiseas phleanáil cúraim.  

Éascaíonn oibrí sóisialta an obair ullmhúcháin seo agus tá sé bunaithe ar chomhoibriú leis an duine óg, a c(h)úramóir agus gníomhaireachtaí comhpháirtíochta.

Tá sé dírithe ar na riachtanais ar leith atá ag duine óg aonair. Cuirtear oibrí iarchúraim in aithne don duine óg agus é/í ag ullmhú chun cúraim a fhágáil. Tá siad sáite sa phróiseas chun ullmhú le haghaidh cúraim a fhágáil. 

Dúirt Jim Gibson, Príomhoifigeach Oibríochtaí, Tusla:

Cuireann Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach fáilte roimh thabhairt isteach an tAcht Leasaithe um Chúram Leanaí, 2015, agus neartófar an bhonn reachtúil chun sheirbhísí Iarchúram a sholáthar dá bharr.


Tá sé molta ag Tuslan an t-athrú tábhachtach sin a dhéanamh chun cuidiú le daoine óga agus iad ag athrú ó dhuine óg i gcúram chuig an saol aosach, agus chun tacaíochta seasmhaí a chinntiú do na daoine óga in iarchúram ó 18 mbliana agus suas go dtí 21 bliain d’aois.


Féadfar é seo a fhadú má tá duine óg in oideachas lánaimseartha nó oiliúint chreidiúnaithe suas go dtí 23 bliana d’aois. Is seirbhís le haghaidh duine fásta é Seirbhísí Iarchúraim ach tá sé lárnach chun cúraim mhalartaigh a sholáthar.”

CRÍOCH//

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs http://whodoeswhat.gov.ie/ Be Winter Ready The Better Start Access and Inclusion Model (AIM) is a model of supports designed to ensure that children with disabilities can access the Early Childhood Care and Education (ECCE) programme